TỦ LẠNH BOSCH KSD36VI30

QUICK OVERVIEW

BOSCH KSD36VI30 là tủ lạnh có giá thủy tinh bảo mật mở rộng, mở cánh cửa bên trái, cửa ra vào hồi.

35.700.000 

Buy Now
Danh mục: